Punda eye to eye with Otrobanda

Punda eye to eye with Otrobanda

92 x 124 cm, © 2005, sold
Two-dimensional | Painting | Acrylic | on canvas
serie 'eye to eye'